Sunday, April 30, 2006

Lokalizacija oziroma prevajanje programske opreme (podrobneje) - četrti del

Lokalizacijo oziroma prevajanje programske opreme lahko izvedemo na večini računalniških platform, vključno z Microsoft Windows in Linuxom.

Pri tem lahko med drugim uporabljamo naslednje programe:
 • Microsoft Office
 • Adobe FrameMaker
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Dreamweaver
 • Microsoft Help Workshop
 • SQL server
 • Adobe Photoshop
 • Quark Xpress
 • Paint Shop Pro
 • Apache

Saturday, April 29, 2006

Lokalizacija oziroma prevajanje programske opreme (podrobneje) - tretji del

Potem ko je zaključeno prevajanje ključnih elementov, se le-ti konsistentno vključijo v programsko opremo klienta. Potem sledi testiranje programske opreme, katere cilj je preveriti, da pri zamenjavi elementov ni prišlo do sprememb v funkcionalnosti oziroma namembnosti programske opreme. Pri tem se izvedejo številni testi, od preverjanja uporabnikovega vmesnika do testiranja pravilnosti rezultatov programske opreme.

Lokalizacija oziroma prevajanje programske opreme (podrobneje) - drugi del

Drugi ključni korak v lokalizaciji programske opreme za našega klienta je ekstrakcija ključnih elementov iz programske opreme in njihova transformacija v format, na katerem je možno izvesti prevajanje. Ti elementi med drugim vključujejo:
 • grafične datoteke
 • slike
 • ikone
 • dokumenti za pomoč (help datoteke)
 • navodila (readme datoteke)
 • priročniki za uporabnike
 • avdio material
 • embalaža produkta
 • garancijski list
 • druge datoteke

Lokalizacija programske opreme (podrobneje) - prvi del

Prvi korak v lokalizaciji programske opreme je pogovor s stranko o njenih ciljih, pri čemer jo opozorimo na vse možne kulturne, procesne in regulativne ovire, s katerimi se bo srečala v ciljni državi in glede na katere mora prilagoditi svoj programski produkt. Včasih je pri tem potrebno spremeniti ne le grafične elemente, ki se nanašajo na samo prevajanje, temveč lahko stranko opozorimo tudi na potrebnost spremembe same programske kode v določenih elementih.

Friday, April 28, 2006

DTP storitve

Nudimo vam lahko tudi storitve DTP založništva, s podporo naslednjim formatom:
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Adobe FrameMaker
 • Adobe PageMaker
 • Adobe Illustrator
 • PDF
 • CorelDraw
 • QuarkXPress
 • Paint Shop Pro
 • MS Project
 • Word Perfect
 • HLP
 • XML
 • Interleaf Adobe PhotoShop

Tuesday, April 18, 2006

Formati, s katerimi lahko delamo pri prevajanju

Pri prevajanju lahko delamo z naslednjimi formati:
 • Word®
 • PowerPoint®
 • Excel®
 • Publisher®
 • QuarkXpress®
 • FrameMaker®
 • Illustrator®
 • PageMaker®
 • TXT
 • HTML
 • PHP
 • ASP
 • CGI
 • JSP
 • C
 • Perl
 • Visual Basic®
 • Postgres
 • Access®
 • SQL Server®
 • ...

Sunday, April 16, 2006

Postopek za lokalizacijo programov

Lokalizacija programske opreme (L10n) je zahteven postopek, ki zahteva prispevek, koordinacijo in sodelovanje z različnih področij: prevajanja, programiranja, grafičnega oblikovanja in trženja.

Uporabljamo večstopenjski proces lokalizacije programske opreme, ki temelji tako na programski ekspertizi kot jezikovnem in kulturnem poznavanju ciljnih uporabnikov:
 • Ocena in identifikacija vseh elementov, ki jih je potrebno prevesti.
 • Izločitev in prevajanje vseh pomembnih komponent: dialogi, menu elementi, opozorila, slike,...
 • Jezikovno testiranje.
 • Testiranje uporabniškega vmesnika.
 • Testiranje funkcionalnosti.
 • Posredovanje lokalizirane verzije programske opreme klientu.

Saturday, April 15, 2006

Postopek za prevajanje spletnih strani

Postopek lokalizacije spletnih strani je večstopenjski in temelji tako na programski ekspertizi kot jezikovnem in kulturnem poznavanju ciljnih uporabnikov. Prevajanje ni edini element celotnega procesa:
 • Ocena ciljev, ciljne populacije, grafike, designa, predstavitve in morebitnega upravljanja vsebin na spletni strani.
 • Vzpostavitev »translation memory« podatkovne baze.
 • Izločitev teksta za prevajanje in posredovanje prevajalcu. Prevajam spletne datoteke vseh vrst - HTML, ASP, SGML, PHP in skripte.
 • Lokalizacija grafičnih elementov.
 • Online testiranje za preverbo popolne funkcionalnosti spletne strani.
 • Posredovanje spletne strani klientu.

Vrste pravnih prevodov in marketinških prevodov

Na področju pravnih prevodov je najpogostejše prevajanje naslednjih dokumentov:

 • Patenti
 • Pogodbe
 • Pravni slovarji
 • Letna poročila
 • Licence
 • Pravni marketing
 • Registracijski dokumenti
 • Podjetniško pravo
 • Arbitraže

Na področju marketinških prevodov je najpogostejše prevajanje naslednjih dokumentov:

 • Brošure
 • Priročniki
 • Tekstovno oglaševanje
 • Video oglaševanje
 • Prezentacije

Thursday, April 13, 2006

Področja prevajanja

Pri prevajanju se lahko srečamo s številnimi področji:
 • arhitektura
 • astronomija
 • avtomobilizem
 • bela tehnika
 • bančništvo
 • biologija
 • ekonomija
 • elektrotehnika
 • elektronika
 • energetika
 • farmacija
 • finance
 • fizika
 • fotografija
 • glasba
 • gospodinjski stroji
 • grafika
 • gradbeništvo
 • humanistične vede
 • informatika
 • intelektualna lastnina
 • izobraževanje
 • kemija
 • književnost
 • kozmetika
 • kulinarika
 • kultura
 • lesna industrija
 • lesno obdelovalna oprema
 • letalstvo
 • likovna umetnost
 • metalurgija
 • matematika
 • medicina
 • mednarodno pravo
 • mednarodni odnosi
 • naravoslovje
 • osebni dokumenti
 • patenti
 • periodični tisk
 • pogodbe
 • ponudbe in pogodbe
 • poslovna korespondenca
 • pravilniki
 • pravo
 • prehrana
 • prehrambena industrija
 • programska oprema
 • promet
 • promocija
 • računalništvo
 • računovodstvo
 • reklamacije
 • reklame
 • socialna varnost
 • strojništvo
 • šolstvo
 • šport
 • športna tekmovanja
 • tehnični opisi
 • tehnični predpisi
 • telekomunikacije
 • televizijski filmi in nanizanke
 • transport
 • trgovina
 • trženje
 • turizem
 • umetnost
 • zakonodaja
 • zavarovalništvo
 • zgodovina

Wednesday, April 12, 2006

Vrste finančnih prevodov in prevodov dokumentov

Na področju tehničnih prevodov je najpogostejše prevajanje naslednjih dokumentov:
 • Letna poročila
 • Finančni izkazi
 • Prospekti
 • Tržni material
 • Makro ekonomske napovedi in raziskave
 • Analize delnic
 • Analize obveznic
 • Dokumenti za delničarje
 • Zavarovalniška trženja

Med prevodi dokumentov so najpogostejši naslednji:

 • Brošure
 • Tehnični in uporabniški priročniki
 • Osebna korespondenca
 • Poslovna korespondenca, poslovna dokumentacija
 • Email
 • Patenti
 • Pogodbe
 • Medicinski dokumenti
 • Pravni dokumenti
 • Članki in poročila
 • Navodila za uporabo
 • Letna poročila
 • Prospekti

Vrste tehničnih in medicinskih prevodov

Na področju tehničnih prevodov je najpogostejše prevajanje naslednjih dokumentov:
 • Brošure
 • Tehnični in uporabniški priročniki
 • Patenti
 • Tehnične specifikacije
 • Servisna navodila
 • Pogodbe
 • Licence

Na področju medicinskih prevodov je najpogostejše prevajanje naslednjih dokumentov:

 • Klinična poročila in študije
 • Produktni marketing
 • Medicinski programi
 • Laboratorijski testi
 • Registracijski dokumenti
 • Medicinski slovarji
 • Navodila za uporabo
 • Patenti
 • Priročniki
 • Podjetniška literatura
 • Brošure


Sunday, April 09, 2006

Prevajanje za prilagoditev lokalnemu okolju - zakaj je lokalizacija pomembna?

Prevajanje spletnih strani je eden izmed stroškovno najbolj učinkovitih načinov za širitev na nove, tuje trge. Za uspešno kampanjo širitve je nujno, da je spletna stran prilagojena (»lokalizirana«) za potrebe in zahteve lokalnega prebivalstva.
Da je prevajanje spletnih strani v lokalni jezik pomembno za širitev poslovanja na nove trge potrjujejo številna dejstva:

 • Celotna onlina populacija na lokalnem trgu ne razume angleškega jezika.
 • Več kot 100 milijonov ljudi obiskuje le spletne strani, ki so napisane v lastnem jeziku.
 • Obiskovalci spletnih strani štirikrat pogosteje kupujejo s spletnih strani, ki so napisane v njihovem materinem jeziku (neodvisne raziskave).
 • Več kot 50% iskanj na iskalniku Google je posredovano v jeziku, različnem od angleščine (Google).
 • Obiskovalci spletnih strani ostanejo na spletni strani v povprečju dvakrat dlje, če je napisana v njihovem materinem jeziku (Forrester research).
 • Programska oprema, ki ni lokalizirana ima omejen doseg na mednarodnih trgih.

Prevajanje za prilagoditev lokalnemu okolju - Lokalizacija

Lokalizacija (znana tudi kot L10n) je pretvorba produkta (programske opreme, spletne strani, online dokumentacije) iz izvornega jezika v ciljni jezik, ki ga uporabljajo uporabniki v drugi državi ali kulturi. Lokalizacija je širši koncept kot prevajanje, saj vključuje ne le jezikovne, temveč tudi kulturne, pravne in ostale prilagoditve potrebam in zahtevam lokalnega prebivalstva oziroma lokalnih uporabnikov.

Koristna povezava: Localization Industry Standards Association.

Friday, April 07, 2006

Računalniška podpora za prevajanje - Drugi del

V nadaljevanju bom na kratko pojasnil razliko med CAT in MT in podrobneje pojasnil TM koncept.

CAT je okrajšava za Computer Aided Translation (Računalniško podprto prevajanje) in je tehnologija, ki omogoča avtomatizacijo posameznih delov prevajanja in s tem podpira prevajalce pri njihovih nalogah. Najpomembnejše kategorije CAT orodij so Translation memory in Lokalizacija programske opreme.

Machine Translation (MT) je prevajalska tehnologija, pri kateri je prevod v celoti opravljen z računalnikom.

Translation memory (TM) je tehnologija, ki prevajalcu omogoča, da shrani prevedene fraze in termine za ponovno uporabo v kasnejših prevodih. Uporaba TM orodij zmanjšuje stroške prevajanja in povečuje hitrost s katero se izvede prevajanje, zlasti pri ponavljajočih dokumentih, kot so navodila za uporabo in spletne strani. Uporaba enega prevoda za posamezno frazo ali termin v celotnem besedilu prispeva k večji konsistentnosti v prevodu celotnega dokumenta oziroma projekta.

TM orodja so programski paketi, ki temeljijo na Translation Memory (TM) tehnologiji, najpogosteje uporabljani so: Trados, Transit, DejaVu, SDLX.

Thursday, April 06, 2006

Računalniška podpora za prevajanje - Prvi del

V mojih prvih nekaj blogih se bom ukvarjal s področjem računalniške podpore za prevajanje.

Osnovna prednost podpornih programov za prevajanje je da prevajalca razbremenijo ponavljajočih se enostavnejših nalog, zato se lahko skoncentrira na prevajanje zapletenejših delov besedila.

Bistvena lastnost podpornih programov za prevajanje je prevajalski spomin oziroma translation memory (TM). Translation memory baza vsebuje vse pretekle prevode danih besed, zato je ob prevajanju besedila, ki vsebuje te besede prevajanje poenostavljeno oziroma avtomatizirano. Program tako prevajalca vpraša ali želi izbrano besedo prevesti z izrazom iz TM baze.

Uporaba TM baze pa ni omejena le na posamezne besede, temveč na celotne fraze oziroma besedne zveze.

Najbolj znani podporni programi za prevajanje so:
 • Trados
 • Deja Vu
 • SDLX
 • TransSuite
 • Transit