Sunday, October 29, 2006

Strojno prevajanje - kaj je morfološka analiza

Pri strojnem prevajanju označuje pojem morfološka analiza identifikacijo končnic besed in sestavljenih besed.

Tuesday, October 17, 2006

Evropsko združenje za strojno prevajanje

Če vas strojno prevajanje podrobneje zanima je na spletni strani Evropskega združenja za strojno prevajanje - European Association for Machine Translation (EAMT) :

http://www.eamt.org/

najti kar nekaj zanimivih informacij na to temo.

Thursday, October 05, 2006

Sodni prevodi

Eno izmed zanimiv "niš" na področju prevajanja predstavljajo tudi
sodno overjeni prevodi oziroma povedano nekoliko na krajše sodni prevodi.