Tuesday, September 19, 2006

Strojno prevajanje - začetki na zahodu

Strojno prevajanje v smislu uporabe računalnikov za potrebe prevajanje je imelo v zahodnem svetu začetek z deli Weaverja in Bootha.

Sunday, September 10, 2006

Strojno prevajanje - razlika med MAHT in HAMT

MAHT je kratica za machine-aided human translation, se pravi za prevajanje, pri katerem prevajalcu pomaga računalnik. HAMT je kratica za human-aided machine translation, se pravi za prevajanje, pri katerem prevajalec "pomaga" računalniku.

Friday, September 01, 2006

Weaver in strojno prevajanje

Po Artsrouniju in Troyanskem je nove pomembne prispevke za strojno prevajanje podal Warren Weaver, s tem ko je v letu 1949 v dokumentu opisal perspektive za strojno prevajanje ter predlagal metode zanjo.