Tuesday, November 20, 2007

Prevajanje

Pri prevajanju gre za prenašanje pomena iz originalnega jezika v ciljni jezik. Znanstvena veja, ki se ukvarja s tem procesom je znana kot prevodoslovje.

Originalno besedilo se lahko nahaja tako v pisni kot v govorni obliki. V prvem primeru govorimo, da gre za pisno prevajanje v drugem primeru pa govorimo o tolmačenju.

Prevajanje je postalo izredno pomembno v zadnjih nekaj desetletjih, z razvojem globalizacije. Prevajalska agencija je danes tista vrsta podjetja, ki se ukvarja s prevajalsko dejavnostjo. Prevajalci v prevajalski agenciji imajo ustrezno izobrazbo, ki je potrebna da profesionalno in na kakovostnem nivoju opravijo prevod besedila.

Wednesday, October 03, 2007

Strojno prevajanje - zanimiva stran na to temo

Na spletni strani:

http://www.aaai.org/AITopics/html/machtr.html

je kup številnih zanimivih informacij na tematiko strojno prevajanje. Ima tudi link na članek iz Economista:
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displayStory.cfm?story_id=8721890&subjectid=7933610
o kar lepem napredku na področju strojnega prevajanja.

Thursday, January 04, 2007

Združenja za strojno prevajanje

Nekaj koristnih povezav do Združenj za strojno prevajanje:

Mednarodno združenje za strojno prevajanje (IAMT):
http://www.isi.edu/natural-language/organizations/IAMT-bylaws.html

Združenje za strojno prevajanje v Amerikah:
http://www.amtaweb.org/

Evropsko združenje za strojno prevajanje:
http://www.eamt.org/

Saturday, December 16, 2006

Semantična analiza - strojno prevajanje

Bistvo semantične analize v strojnem prevajalstvu je razrešitev leksičnih in strukturnih nejasnosti.

Tuesday, November 14, 2006

Strojno prevajanje - analiza sintakse

V okviru področja strojno prevajanje pomeni analiza sintakse identifikacijo fraznih struktur, odvisnosti, subordinacije, itd.

Sunday, October 29, 2006

Strojno prevajanje - kaj je morfološka analiza

Pri strojnem prevajanju označuje pojem morfološka analiza identifikacijo končnic besed in sestavljenih besed.

Tuesday, October 17, 2006

Evropsko združenje za strojno prevajanje

Če vas strojno prevajanje podrobneje zanima je na spletni strani Evropskega združenja za strojno prevajanje - European Association for Machine Translation (EAMT) :

http://www.eamt.org/

najti kar nekaj zanimivih informacij na to temo.