Tuesday, November 20, 2007

Prevajanje

Pri prevajanju gre za prenašanje pomena iz originalnega jezika v ciljni jezik. Znanstvena veja, ki se ukvarja s tem procesom je znana kot prevodoslovje.

Originalno besedilo se lahko nahaja tako v pisni kot v govorni obliki. V prvem primeru govorimo, da gre za pisno prevajanje v drugem primeru pa govorimo o tolmačenju.

Prevajanje je postalo izredno pomembno v zadnjih nekaj desetletjih, z razvojem globalizacije. Prevajalska agencija je danes tista vrsta podjetja, ki se ukvarja s prevajalsko dejavnostjo. Prevajalci v prevajalski agenciji imajo ustrezno izobrazbo, ki je potrebna da profesionalno in na kakovostnem nivoju opravijo prevod besedila.