Saturday, December 16, 2006

Semantična analiza - strojno prevajanje

Bistvo semantične analize v strojnem prevajalstvu je razrešitev leksičnih in strukturnih nejasnosti.