Tuesday, November 14, 2006

Strojno prevajanje - analiza sintakse

V okviru področja strojno prevajanje pomeni analiza sintakse identifikacijo fraznih struktur, odvisnosti, subordinacije, itd.