Sunday, October 29, 2006

Strojno prevajanje - kaj je morfološka analiza

Pri strojnem prevajanju označuje pojem morfološka analiza identifikacijo končnic besed in sestavljenih besed.