Thursday, October 05, 2006

Sodni prevodi

Eno izmed zanimiv "niš" na področju prevajanja predstavljajo tudi
sodno overjeni prevodi oziroma povedano nekoliko na krajše sodni prevodi.