Tuesday, September 19, 2006

Strojno prevajanje - začetki na zahodu

Strojno prevajanje v smislu uporabe računalnikov za potrebe prevajanje je imelo v zahodnem svetu začetek z deli Weaverja in Bootha.